• Utama
  • Rakyat
  • Info dan Rujukan
  • Hari Kelepasan Am 2019

Hari-hari Kelepasan Am bagi Negeri Perak Darul Ridzuan Tahun 2019 adalah ditetapkan seperti berikut :

Catatan : (*) Tertakluk kepada perubahan

Peringatan :

  1. Jika mana-mana Hari Kelepasan Am Negeri jatuh pada hari kelepasan mingguan maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am, dan jika hari sedemikian adalah sememangnya hari kelepasan am maka hari yang berikutnya hendaklah menjadi hari kelepasan am.
  2. Jika Hari Kelepasan Am itu jatuh pada hari Sabtu, maka hari Sabtu itu juga adalah merupakan Hari Kelepasan Am dan tidak akan diganti pada hari-hari yang lain.

Cetak Emel