Taubat

 • Menyesali di atas perbuatan yang telah lalu
 • Berazam untuk meningkatkan mutu kerja
 • Mempunyai semangat inovasi terhadap kerja

Khauf (Takut)

 • Meningkatkan ketakwaan diri
 • Takut balasan Allah dari melakukan perkara yang boleh ditakrifkan sebagai penyelewengan

Zuhud (Tidak mementingkan kebendaan)

 • Memanfaatkan kemudahan semaksima mungkin
 • Tidak boros berbelanja
 • Tidak mengharapkan pujian orang

Sabar

 • Sabar melayani karenah pelanggan
 • Sabar dalam menghadapi karenah birokrasi
 • Berhati-hati di dalam menunaikan tugas

Syukur

 • Menghargai kemudahan yang disediakan
 • Menghargai sumbangan individu dan kumpulan
 • Bersyukur menerima nikmat dan tabah menghadapi cabaran
Ikhlas
 • Ikhlas melaksanakan tanggungjawab
 • Ikhlas menyumbang dalam meningkatkan mutu perkhidmatan
 • Tidak riak dalam menjalankan tanggungjawab


Tawakkal

 • Berusaha sebaik mungkin
 • Berserah setelah berusaha
 • Membulatkan penggantungan kepada Allah

Mahabbah

 • Melayan semua pelanggan dan anggota dengan penuh kemesraan
 • Mewujudkan suasana kekeluargaan sesama anggota
 • Kesamarataan dalam melayan pelanggan

Redha (Kasih sayang)

 • Bangga menjadi warga Jabatan Mufti Negeri Perak
 • Redha menerima ketentuan dari Allah
 • Berlapang dada menerima teguran

Mengingati Mati

 • Sentiasa waspada dengan keadilan Mahkamah Tuhan, dan
 • mendorong untuk melaksanakan tanggungjawab dengan amanah, dedikasi dan memberi perkhidmatan terbaik

Cetak

FaLang translation system by Faboba