• Utama
  • Rakyat
  • Koleksi Umum
  • Himpunan Kertas Kerja

Kertas Kerja Tafaquh Falak 2019

Menghayati Alam Semesta Menerusi Keagungan Al-Quran
Disediakan Oleh: Dr. Mohd Fahmi Bin Abdul Khir

Merungkai Isu-Isu Falak: Antara Fakta dan Auta
Disediakan Oleh: Prof. Madya Dr. Abdul Halim bin Abdul Aziz

Ilmu Falak Syarie: Menyusuri Kegemilangan Ilmu Falak Dalam Sejarah Islam
Disediakan Oleh: A.F Ustaz Haji Hanafiah bin Abdul Razak

Kertas Kerja Konvensyen Pendidikan Islam dan Ilmuan Muslim 2019

Mazhab Syafie; Wadah Penyatuan Ummah Di Malaysia
Disediakan Oleh: SS Dato’ Dr Zulkifly bin Muda (Mufti Negeri Terengganu).

Pengamalan Tasauf Di Nusantara
Disediakan Oleh: SF Syeikh Rohimuddin Nawawi Al-Bantani

Perkembangan Mazhab Al Asy'ari di Alam Melayu ( الأشاعرة الجاويينُدَنَس الكلاميِبُتُ الكُةَلِسْلِوسة الأشعرية)
Disediakan Oleh: Dr Muhammad Ayman al-Akiti

Kertas Kerja Program Muzakarah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah 2018

Daulah Uthmaniyyah dan Pengaruhnya ke atas Masyarakat Melayu
Disediakan Oleh: Prof. Dato' Dr. Mohammad Redzuan Othman

Gerakan Kebangkitan Institusi Kesultanan Di Timur Tengah
Disediakan Oleh: Prof. Dr. Amani Ali

Institusi Kesultanan dan Zawiyah
Disediakan Oleh: Y.Bhg. Prof. Madya Dr. Mohd Syukri Yeoh bin Abdullah

Kepentingan Kekhalifahan dan Kepemimpinan Dalam Islam - Menelusuri Sejarah Kegemilangan Islam
Disediakan Oleh: Ahmad Azam Abdul Rahman

Kepimpinan dan Kekhalifahan Gagasan Konstruktif Ulama dan Umara
Disediakan Oleh: Y.B. Pehin Datu Seri Maharaja Dato Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Juned

Kepimpinan dan Ulil 'Amri di Tanah Melayu Satu Sorotan dari Adat Melayu dan Perlembagaan
Disediakan Oleh: Prof. Dato' Dr. Teo Kok Seong

Syariah Sebagai Asas Pertautan Antara Raja dan Rakyat
Disediakan Oleh: Y.Bhg. Prof. Emeritus Dato' Dr. Mahmood Zuhdi Haji Abd. Majid

Kertas Kerja Program Muzakarah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah 2017

Melayu dan Islam: Dua Asas Perlembagaan Malaysia
Disediakan Oleh: Y.Bhg. Prof. Madya Dr. Shamrahayu bt. Ab. Aziz

Pemerkasaan Ummah Melayu Melalui Pendidikan Bersepadu
Disediakan Oleh: Y.Bhg. Prof. Dato' Dr. Mohd Yusof b. Othman

Adat, Adab dan Agama, Arus Perubahan Masyarakat Melayu Malaysia
Disediakan Oleh: Y.Bhg. Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin

Institusi Raja Dalam Mengakar Umbi Umat Melayu dan Menjulang Tinggi Islam
Disediakan Oleh: Y.Bhg. Prof. Datin Paduka Datuk Dr. Ramlah Binti Adam

Memperkasa Institusi Islam Bagi Menjulang Agama dan Mengakar Umat Melayu
Disediakan Oleh: Y.Bhg. Dato' Wan Mohamad Bin Dato' Sheikh Abdul Aziz

Pemerkasaan Bahasa Melayu Di Negara Bangsa Malaysia Merdeka
Disediakan Oleh: Y.Bhg. Dato' Dr. A. Aziz Bin Deraman

Jihad Ekonomi Memperkasa Umat
Disediakan Oleh: Y.Bhg. Tan Sri Dato' Muhammad Ali Bin Hashim

Kertas Kerja Program Muzakarah Sultan Nazrin Muizzuddin Shah 2016

Umat Dan Kesultanan Melayu
Disediakan Oleh: Prof. Madya Dr. Mat Rofa b. Ismail

Sorotan Kesultanan Melayu Memayungi Agama, Negara dan Rakyat
Disediakan Oleh: Y.Bhg. Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim

Aliran Ahli Sunnah Wal Jamaah: Teras Kemantapan Berakidah
Disediakan Oleh: Y.Bhg. Sahibus Samahah Dato' Haji Mohamad Shukri b. Mohamad

Mazhab Shafi'i Wadah Perpaduan Ummah dan Penyeragaman Amalan Syariah di Malaysia
Disediakan Oleh: Prof. Madya Dr. Abdul Halim El Muhammady

Cetak Emel