Up

Tauliah / Credentials

Borang Saguhati bagi Guru Tauliah mengajar Negeri Perak tahun 2021
Borang Permohonan Tauliah Mengajar (Borang TM1) / Authorisation Application Form Teaching (Form TM1)
Sukatan Pelajaran Peperiksaan
Garis Panduan Pemilihan Calon Peperiksaan
Permohonan kebenaran untuk menganjurkan dan memberi syarahan agama - Borang S1
Permohonan kebenaran untuk menganjurkan dan memberi syarahan agama - Borang S2