• Utama
  • Profil
  • Jabatan
  • Visi Misi Objektif
Visi
Membina kecemerlangan institusi yang efisyen.

Misi
Memperkasakan Kecemerlangan Pengurusan Institusi Mufti secara cekap dan berkesan.

Objektif
Memastikan pengurusan pelaksanaan sistem dan operasi jabatan melalui kajian dan pengeluaran fatwa, penasihatan, kemusykilan agama, pengesahan arah kiblat, pengeluaran data waktu solat dan takwim Hijri, cerapan hilal, pengurusan sumber maklumat dan maktabah, pentadbiran berjalan lancar serta memenuhi keperluan pelanggan.

Cetak Emel