Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Mufti Negeri Perak Bagi Tahun 2021
(Sehingga 30 April 2021)


Kami berikrar dengan izin Allah untuk :


Bil. Piagam Pelanggan
Pengukuran Pencapaian 2021
(30 April 2021)
Peratusan / Pencapaian
1. Mengeluarkan fatwa untuk masyarakat terutama yang berkaitan isu semasa secara lengkap dan jelas. Mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Fatwa telah ditetapkan sekurang-kurangnya 4 kali setahun (3 bulan sekali).

Tiada Mesyuarat

2. Melahirkan guru-guru yang berkelayakan, bertauliah dan memenuhi spesifikasi pengujian yang telah ditetapkan. Melaksanakan peperiksaan tauliah terhadap calon-calon yang memohon sekali setiap tahun.

100%

Temuduga Guru Agama Tauliah bagi calon pengecualian pada 26 April 2021

3. Mengukur dan mengesahkan permohonan arah kiblat di masjid, surau dan tapak perkuburan. Permohonan pengesahan arah kiblat diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan, iaitu maklumbalas penerimaan permohonan dalam tempoh 3 hari, dan proses pengesahan dalam tempoh 11 hari berikutnya.

100%

10 Permohonan

4. Menjalankan cerapan hilal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah bagi penetapan puasa dan hari raya. Cerapan hilal dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali setahun, iaitu bagi bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah.

12/4/2021 - Cerapan Hilal Ramadan 1442H

5. Membentuk dan menyediakan bahan-bahan rujukan ilmiah kepada masyarakat. Menyelaras dan menerbit sekurang-kurangnya 2 buah buku/risalah kepada masyarakat setiap tahun. Tiada
6. Menganjurkan program-program jabatan bersama masyarakat dalam memberi khidmat nasihat berkaitan isu-isu semasa. Melaksanakan program-program tersebut sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

Cerapan Hilal Ramadan 1442H - 12/4/2021 Baitul Hilal Segari.

Program Falak 5/4/2021: Bengkel Arah Kiblat bersama Jabatan Ukur dan Pemetaan Negeri Perak di di Masjid Sultan Azlan Shah Jalan Diary, Ipoh.

Temuduga Al-Quran pada 14&15 April 2021

Print Email