NOTES:- All the articles are available only in Bahasa Melayu format. It is endorsed by the Fatwa Committee of the National Council for Malaysian Islamic Religious Affairs and the decision of the Perak Fatwa Meeting)

No. Fatwa Title
1 Fatwa pengharaman pengajaran Tarekat Amirul Mukminin Abu Bakar as Sidiq R.A pimpinan Haji Ismail bin Alang Muhamed
2 Fatwa mengenai Pengharaman Upacara Perbomohan Ibrahim bin Mat Zin
3 Fatwa mengenai status tapak wakaf khas masjid yang telah tidak digunakan
4 Fatwa mengenai hukum pelancong bukan Islam memasuki masjid dan ruang solat utama di dalam masjid
5 Fatwa mengenai penyaluran harta tidak patuh syariah ke Baitulmal
6 Fatwa mengenai larangan penggunaan, pemakaian dan pengamalan Tawajjuh Khatamun Al - Nubuwwah
7 Fatwa mengenai Pencegahan Menyebarkan Aliran dan Dakyah Wahabiah
8 Fatwa mengenai Pengharaman Ajaran dan Fahaman Syiah
9 Fatwa mengenai Pengharaman Perbuatan Meletakkan Ancak
10 Fatwa mengenai Hukum Pengajaran Tarikat Naqsyabandiah Al-Kholidiah Kg. Menderang Hilir Sungkai
11 Fatwa mengenai Perlantikan Peguam Syarie di kalangan orang bukan Islam
12 Fatwa mengenai kadar wajib zakat tanaman
13 Fatwa mengenai Penggunaan kalimah Allah hanya merujuk kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam agama Islam sahaja
14 Fatwa mengenai Ajaran Cahaya Qursani adalah sesat
15 Fatwa mengenai kedudukan senaman yoga di kalangan umat Islam
16 Fatwa mengenai kumpulan Black Metal adalah sesat
17 Fatwa mengenai hukum wanita menyerupai lelaki (pengkid) dan hukum lelaki menyerupai perempuan (pondan dan mak nyah)
Bil Tajuk Fatwa
18 Fatwa mengenai kewajipan mendirikan Solat Jumaat ketika bersuluk oleh pengamal Tarekat
19 Fatwa mengenai Harta Wakaf Khas Masjid Taiping
20 Fatwa mengenai Syarikat Rufaqa' Corporation Sdn. Bhd. dan rangkaian syarikat gabungannya
21 Fatwa mengenai Penyalahgunaan Kubur (Binaan Kekal) di Tanah Rizab Perkuburan Kg. Changkat Bincang, Malim Nawar, Perak
22 Fatwa mengenai Penyelewengan Ajaran Arifin bin Muhamad (Ayah Pin)
23 Fatwa mengenai penulisan Astora Jabat berkenaan dengan azab kubur
24 Fatwa mengenai pengharaman ajaran Azhar bin Wahab
25 Fatwa mengenai status tanah pemberian Kerajaan kepada Majlis Agama Islam Perak dan Adat Melayu Perak
26 Fatwa mengenai zakat atas pendapatan (Gaji)
27 Fatwa mengenai kedudukan ajaran ilmu hakikat Hassan bin Jonit
28 Fatwa mengenai kedudukan ajaran Islam Jamaah
29 Fatwa menangani masalah perpecahan orang melayu / Islam
30 Fatwa tentang kandungan buku "Persaudaraan Ilmu Dalam Al Maunah Malaysia Seni Bela Diri Warisan Islam (Sumber Kekuatan Batin)" Karangan Syeikh Muhamad Amin bin Mohd Razali
31 Fatwa mengenai ajaran - ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku yang menolak hadith sahih
32 Fatwa mengenai Pengharaman buku bertajuk "Aurad Muhammadiah Pegangan Darul Arqam Sekaligus Menjawab Tuduhan" dan "Manaqib (Riwayat Hidup) Sheikh Muhammad bin Abdullah As Suhaimi"
Bil Tajuk Fatwa
33 Fatwa Mengenai Hukum Penggunaan Vaksin MENINGITIS MONUMUNE
34 Fatwa Mengenai Hukum Bahan Pewarna COCHINEAL: Kajian Semula Kadar Piawaian Yang Ditetapkan Oleh Jawatankuasa Muzakarah Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia
35 Fatwa Mengenai Hukum Penggunaan Vaksin MENINGITIS MENVEO
36 Fatwa Mengenai Hukum Penghasilan MONOSODIUM GLUTAMAT (MSG) Menggunakan Mikroorganisma
37 Fatwa Mengenai Hukum Menggunakan DNA Untuk Menentukan Status Nasab Anak Dalam Tempoh Melaksanakan Li'an Untuk Menafikan Nasab Anak
38 Fatwa Mengenai Hukum Penyaluran GHARAMAH Institusi Kewangan Islam ke Baitulmal
39 Fatwa Mengenai Status Terkini Pematuhan Syariah Skim Sijil Simpanan Premium Bank Simpanan Nasional (BSN)
40 Fatwa Mengenai Hukum Jual Beli Dan Pelaburan Emas Yang Dijalankan Oleh Syarikat Geneva Malaysia Sdn. Bhd.

Print Email