1 SEGARI, 15 DISEMBER – Satu program cerapan (rukyah) anak bulan bersama telah berjaya dilaksanakan di Baitul Hilal, Pantai Pasir Panjang, Mukim Pengkalan Bharu, Segari. Cerapan anak bulan atau hilal Jamadilawal 1442H ini dilakukan oleh 4 orang pegawai Bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Perak bersama dengan 5 orang pegawai dari Institut Tanah dan Ukur Negara, Tg. Malim (INSTUN).
Jabatan ini mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada Sr. Haji Ahmad Azmi Bin Hashim, Ketua Bahagian Ukur dan Pemetaan, INSTUN berserta 5 orang pegawai di bawah pentadbiran beliau atas kerjasama dalam menjayakan program cerapan secara bersama ini walaupun dalam suasana Perintah Kawalan Pergerakan di Negeri Perak.

Namun hasil cerapan tersebut mendapati bahawa hilal tidak kelihatan kerana faktor langit berawan sepanjang cerapan diadakan. Diharapkan agar program cerapan bersama seperti ini dapat diadakan lagi pada masa akan datang bersama-sama INSTUN dan agensi-agensi lain yang berkaitan.

1 3 4

Sumber: Bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Perak.

Print Email