SUNGKAI, 21 dan 22 Februari 2022: Satu program Ijtima' Sanawi Hai'ah Al-Ulama' telah diadakan bertempat di Felda Residence Hot Spring, Felda Sg. Klah, Sungkai, Perak.

Objektif program adalah seperti berikut:

 1. Meminimumkan perbezaan pemikiran, kefahaman dan pendekatan di kalangan para anggota Hai'ah al-Ulama'
 2. Membantu Jabatan Mufti Negeri Perak dalam menyedia dan menganalisa maklumat berkaitan perancangan, matlamat dan hala tuju;
 3. Restorasi kedudukan ulama menerusi pemerkasaan pelbagai pendekatan secara berhikmah dalam mendepani isu semasa umat Islam.

Sasaran yang dikenalpasti adalah di kalangan para ilmuan dan cendekiawan yang dikenali dan dimaklumi sebagai seorang yang berkepakaran dalam pelbagai disiplin ilmu Syarak. Sejumlah 37 Orang anggota Haiah telah dipilih untuk menghadiri Ijtima' Sanawi Hai'ah Al-Ulama

Bidang kepakaran / kluster yang ditetapkan merangkumi Tafsir, Hadis, Akidah, Tasawwuf, Fiqh, Aliran Pemikiran Semasa, Tarbiah dan Hal Ehwal Wanita. Manakala para penceramah/pembentang/pembentang resolusi adalah terdiri daripada:

 1. S.F. Prof. Dr. Yahya bin Mat Som
 2. S.S. Prof. Dr. Jamil Bin Hashim
 3. S.F. Prof. Dr. Azmil bin Hashim
 4. S.F. Prof. Madya Dr. Mohamed Fairooz bin Abdul Khir
 5. S.F. Dr. Azmil bin Zainal Abidin
 6. S.F. Dr. Zulhilmi Bin Mohamed Nor
 7. S.F. Dr. Muhammad Ayman al-Akiti
 8. S.F. Dr. Mohamad Rizal bin Mohamed Nor

Jemputan Khas Majlis Penutup terdiri daripada:

 1. YAA Tuan Haji Ab Rahman Thobroni Bin Haji Mohd Mansor
 2. SS. Dato' Hj. Zamri bin Hashim
 3. YBhg. Tuan Mohd Asri Bin Mohamad Ghazali

Impak Pelaksanaan program meliputi Pembentukan Resolusi, Perancangan aktiviti/program 2022 – 2025, Pengwujudan Sekretariat, Lantikan Ketua dan Penolong bagi setiap Kluster.

Sumber Bahagian Fatwa, Jabatan Mufti Negeri Perak.

Print Email