Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Mufti Negeri Perak Bagi Tahun 2023
(Disember 2023)

Kami berikrar dengan izin Allah untuk:

Bil. Piagam Pelanggan
Pengukuran Pencapaian Peratusan / Pencapaian Terkini
1. Memastikan semua kertas kerja permohonan/isu yang diterima, dibincangkan dalam Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa pada suku tahun yang berkenaan. 4 kali Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa bagi tahun semasa.

100%
4 kali Mesyuarat Jawatankuasa Fatwa
1 kali Mesyuarat Khas Jawatankuasa Fatwa

2. Mengurus Permohonan Tauliah Mengajar Agama Islam Negeri Perak Proses pengurusan meliputi perkara berikut:
i. Penerimaan dan semakan lengkap borang permohonan.
ii. Ujian bertulis
iii. Ujian Lisan
iv. Terima Sijil Tauliah

100%
(108 orang penerima tauliah mengajar bagi tahun 2022)

3. Memproses permohonan mahkamah bagi melaksanakan runding cara Istitabah dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan surat. Jumlah permohonan melaksanakan sesi runding cara Istitabah (kembali kepada Islam).

79 sesi daripada 80 sesi telah selesai
1 sesi ditangguhkan

4. Menyelesaikan pengukuran arah kiblat yang lengkap permohonannya dalam tempoh 12 hari bekerja. Pengukuran arah kiblat adalah berdasarkan permohonan. Pengukuran arah kiblat bagi setiap permohonan akan diselesaikan dalam tempoh maksimum 12 hari dari tarikh permohonan telah diminit ke Bahagian Falak.

100%

5. Menyediakan takwim solat yang lengkap untuk rujukan masyarakat 2 bulan sebelum masuk tahun masehi berikutnya.

Proses penyediaan takwim solat terbahagi kepada:-

Pra-bengkel:
1) Penyediaan template

Bengkel:
1) Pemindahan data
2) Penukaran format
3) Semakan pertama
4) Semakan terakhir

Pasca-bengkel:
1) Hebahan

100%

6. Melaksanakan cerapan Hilal pada setiap akhir bulan Hijri. 12 kali cerapan Hilal bulan Hijri. 100%
7. Menguruskan penerbitan 10 artikel ilmiah setahun. Mengeluarkan artikel - artikel ilmiah berkaitan fatwa, falak dan isu - isu semasa. 1. Abu Hasan Al-Sya'ari : Imam Ahli Sunah Wal Jamaah
2. Penentuan Sesuatu Organisasi Sebagai Islam Untuk Dilantik Sebagai Amil Zakat
3. Ribut Suria 2024 dan Dakwaan Bumi Bergelap Selama 17 Hari
8. Memuat naik liputan program dalam media rasmi jabatan dalam tempoh 14 hari bekerja. Berdasarkan permintaan / program / isu yang diminta oleh pihak jabatan. Bilangan : 10 Liputan Program
9. Mengemaskini maklumat laman web jabatan dan Facebook rasmi dalam tempoh 3 hari berkerja selepas program. Berdasarkan permintaan / program seperti yang dinyatakan di taqwim jabatan dan isu - isu semasa. Jumlah permohonan maklumat web = 4
Jumlah post Facebook = 63

Cetak Emel