• Utama
 • Profil
 • Bahagian
 • Maktabah
Unit Pusat Sumber - Tugas dan Tanggungjawab
 1. Menolong menyelaras soal jawab agama melalui emel Jabatan Mufti.
 2. Menolong mendokumen soal jawab agama dari radio Perak FM.
 3. Menolong menyelaras perpustakaan Jabatan melalui komputer.
 4. Menolong mengurus pembelian buku di dalam perpustakaan Jabatan.
 5. Menolong mengumpul dan menjilid keratan akhbar yang berkaitan dengan berita dan aktiviti jabatan.
 6. Menolong mengurus peminjaman dan pemulangan bahan-bahan perpustakaan.
 7. Menolong memastikan kemudahan bilik perpustakaan diselia dengan baik.

Unit Teknologi Maklumat - Tugas dan Tanggungjawab
 1. Menyediakan penyaluran maklumat yang lebih efisyen kepada pengguna.
 2. Menyediakan perkhidmatan ICT merangkumi perkakasan dan perisian, rangkaian, keselamatan ICT dan perkara-perkara lain yang berkaitan.
 3. Membangun dan mengembang teknologi ICT yang bersesuaian dengan kehendak semasa.
 4. Memastikan kualiti, keselamatan ICT dan integriti maklumat jabatan terjamin.
 5. Melaksanakan arahan dari semasa ke semasa.

Cetak Emel