• Utama
  • Arkib Pencapaian Piagam Pelanggan 2015
Keseluruhan Peratusan Pencapaian Jabatan Mufti Negeri Perak Bagi Tahun 2015

Kami berikrar dengan izin Allah untuk :

Bil. Janji Pencapaian
1. Penasihat kepada badan kerajaan dan bukan kerajaan dan perkara-perkara meliputi semua aspek terutama akidah, syariah, ibadah, muamalah (sosial, ekonomi, kewangan dan isu semasa) 100%
2. Mengeluarkan fatwa untuk masyarakat terutama yang berkaitan isu semasa secara lengkap dan jelas 100% - Mesyuarat 4X setahun.
3. Memberi panduan serta menyelesaikan persoalan di dalam perkara berkaitan hukum, aqidah dan akhlak 100%
4. Menyelaras fatwa antara negeri-negeri serta mewujudkan satu pusat kajian dan maklumat yang cekap dan berkesan 100%
5. Memberi khidmat nasihat kepada setiap pihak yang memerlukan 100%

** Nota: Pembentukan Piagam Pelanggan Jabatan Mufti Negeri Perak yang terbaru adalah berkuatkuasa pada 8hb April 2016.

Cetak Emel