• Utama
  • Laporan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2019
Bil Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi
  Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Sistem e-Aduan Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada  Tiada Tiada Tiada

Terakhir dikemaskini: 17/12/2019

Cetak Emel