Jabatan Mufti Perak mengalu-alukan penyertaan secara elektronik semua pengguna sebagai salah satu faktor penting dalam proses membuat keputusan, dan dengan sukacitanya menerima komen dan pandangan anda. Dalam usaha untuk menyediakan anda dengan maklumat terkini dan peluang untuk menyertai dalam proses membangun dan meningkatkan perkhidmatan kami, laman web kami menggunapakai beberapa alat untuk meningkatkan komunikasi seperti undian dan kajian selidik dalam talian.

Di samping itu, laman web ini membolehkan penciptaan laman rasmi di laman rangkaian media sosial seperti Facebook dan saluran YouTube. Jabatan Mufti Perak mempunyai hak penuh untuk mengharamkan atau memadam sebarang komen atau bahan-bahan yang melanggar dan bercanggah dengan terma dan syarat yang dinyatakan untuk kegunaan media sosial, termasuk komen-komen seperti berikut:
  1. Menggalakkan diskriminasi.
  2. Menggalakkan aktiviti haram.
  3. Melanggar sebarang hak harta undang-undang atau intelek.
  4. Melibatkan ancaman kepada keselamatan.
  5. Melanggar Hak privasi orang lain.
  6. Melanggar undang-undang, peraturan-peraturan dan dasar.
  7. Mengelak daripada membincangkan isu-isu politik.
  8. Gunakan bahasa yang sesuai.
Polisi ini berkuatkuasa pada 15/4/2016 - Jabatan Mufti Negeri Perak.

Cetak Emel