• Utama
 • Profil
 • Bahagian
 • Pentadbiran & Kewangan
Unit Pentadbiran - Tugas dan Tanggungjawab
 1. Mengatur dan menguruskan hal-hal perkhidmatan anggota perkhidmatan seperti cuti, latihan dalam perkhidmatan, kursus, rekod perkhidmatan, rekod cuti, perlantikan, pengesahan dalam jawatan, kenaikan pangkat, peperiksaan, pinjaman perumahan, pinjaman komputer, pinjaman kenderaan serta lain-lain yang berkaitan dengan perkhidmatan anggota
 2. Menyelenggara fail-fail anggota perkhidmatan dan lain-lain fail Jabatan, termasuklah soal pemuliharaan dan rekod Arkib
 3. Menguruskan tindakan tatatertib dan kenaikan pangkat bagi anggota perkhidmatan yang terlibat (jika ada)
 4. Merancang dan melaksanakan pentadbiran dalaman yang sistematik
 5. Melaksanakan perkembangan ICT dan penyelenggaran kemudahan prasarana sesuai dengan kehendak perubahan masa
 6. Menyelaras fungsi lain-lain unit

Unit Kewangan - Tugas dan Tanggungjawab
 1. Menyediakan anggaran dan perbelanjaan Jabatan tahunan
 2. Menguruskan perolehan dan pembelian Jabatan yang telah diluluskan melalui ABM setiap tahun
 3. Mengendalikan sistem pendaftaran harta modal dan penyelenggaraan kenderaan Jabatan
 4. Melaksanakan pembelian dan perbelanjaan yang diperlukan oleh Jabatan

Cetak Emel