Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Mufti Negeri Perak Bagi Tahun 2016
(Sehingga 30 November 2016)


Kami berikrar dengan izin Allah untuk :


Bil. Piagam Pelanggan
Pengukuran Pencapaian 2016
(Sehingga 30 November 2016)
Peratusan / Pencapaian
1. Mengeluarkan fatwa untuk masyarakat terutama yang berkaitan isu semasa secara lengkap dan jelas. Mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Fatwa telah ditetapkan sekurang-kurangnya 4 kali setahun (3 bulan sekali). Tiada Mesyuarat
2. Melahirkan guru-guru yang berkelayakan, bertauliah dan memenuhi spesifikasi pengujian yang telah ditetapkan. Melaksanakan peperiksaan tauliah terhadap calon-calon yang memohon sekali setiap tahun. 22/11 – Temuduga (Ujian Lisan) Tauliah Mengajar Agama Negeri Perak 2016
3. Mengukur dan mengesahkan permohonan arah kiblat di masjid, surau dan tapak perkuburan. Permohonan pengesahan arah kiblat diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan, iaitu maklumbalas penerimaan permohonan dalam tempoh 3 hari, dan proses pengesahan dalam tempoh 11 hari berikutnya. 100%
3 permohonan
4. Menjalankan cerapan hilal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah bagi penetapan puasa dan hari raya. Cerapan hilal dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali setahun, iaitu bagi bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah.  Tiada
5. Membentuk dan menyediakan bahan-bahan rujukan ilmiah kepada masyarakat. Menyelaras dan menerbit sekurang-kurangnya 2 buah buku/risalah kepada masyarakat setiap tahun.  Tiada
6. Menganjurkan program-program jabatan bersama masyarakat dalam memberi khidmat nasihat berkaitan isu-isu semasa. Melaksanakan program-program tersebut sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

7-8/11 - Program Bengkel Fiqh Jihad 2016

9-10/11 - Program TOT Bagi Hitungan Waktu Solat

23/11 -  Program Wacana Tarekat Rohani dan Disiplin Ilmunya

25/11 - Program Penjelasan Fatwa dan Pemurnian Aqidah Negeri Perak 2016 (Siri 5)

Cetak Emel

Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Mufti Negeri Perak Bagi Tahun 2016
(Sehingga 31 Disember 2016)


Kami berikrar dengan izin Allah untuk :


Bil. Piagam Pelanggan
Pengukuran Pencapaian 2016
(Sehingga 31 Disember 2016)
Peratusan / Pencapaian
1. Mengeluarkan fatwa untuk masyarakat terutama yang berkaitan isu semasa secara lengkap dan jelas. Mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Fatwa telah ditetapkan sekurang-kurangnya 4 kali setahun (3 bulan sekali). Tiada Mesyuarat
2. Melahirkan guru-guru yang berkelayakan, bertauliah dan memenuhi spesifikasi pengujian yang telah ditetapkan. Melaksanakan peperiksaan tauliah terhadap calon-calon yang memohon sekali setiap tahun. Tiada
3. Mengukur dan mengesahkan permohonan arah kiblat di masjid, surau dan tapak perkuburan. Permohonan pengesahan arah kiblat diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan, iaitu maklumbalas penerimaan permohonan dalam tempoh 3 hari, dan proses pengesahan dalam tempoh 11 hari berikutnya. 100%
4 permohonan
4. Menjalankan cerapan hilal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah bagi penetapan puasa dan hari raya. Cerapan hilal dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali setahun, iaitu bagi bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah.  Tiada
5. Membentuk dan menyediakan bahan-bahan rujukan ilmiah kepada masyarakat. Menyelaras dan menerbit sekurang-kurangnya 2 buah buku/risalah kepada masyarakat setiap tahun.  Tiada
6. Menganjurkan program-program jabatan bersama masyarakat dalam memberi khidmat nasihat berkaitan isu-isu semasa. Melaksanakan program-program tersebut sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

2/12 - Program Solidariti Rohingya

8/12 - Pembinaan Modul Tarbiyyah Kepimpinan Al-Fateh Bil.3 Peringkat Negeri Perak

 

Cetak Emel

Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Mufti Negeri Perak Bagi Tahun 2016
(Sehingga 31 Oktober 2016)


Kami berikrar dengan izin Allah untuk :


Bil. Piagam Pelanggan
Pengukuran Pencapaian 2016
(Sehingga 31 Oktober 2016)
Peratusan / Pencapaian
1. Mengeluarkan fatwa untuk masyarakat terutama yang berkaitan isu semasa secara lengkap dan jelas. Mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Fatwa telah ditetapkan sekurang-kurangnya 4 kali setahun (3 bulan sekali). Tiada Mesyuarat
2. Melahirkan guru-guru yang berkelayakan, bertauliah dan memenuhi spesifikasi pengujian yang telah ditetapkan. Melaksanakan peperiksaan tauliah terhadap calon-calon yang memohon sekali setiap tahun. 20-21/9 dan 23-26/9 - Temuduga Tauliah
3. Mengukur dan mengesahkan permohonan arah kiblat di masjid, surau dan tapak perkuburan. Permohonan pengesahan arah kiblat diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan, iaitu maklumbalas penerimaan permohonan dalam tempoh 3 hari, dan proses pengesahan dalam tempoh 11 hari berikutnya. 100%
12 permohonan
4. Menjalankan cerapan hilal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah bagi penetapan puasa dan hari raya. Cerapan hilal dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali setahun, iaitu bagi bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Tiada
5. Membentuk dan menyediakan bahan-bahan rujukan ilmiah kepada masyarakat. Menyelaras dan menerbit sekurang-kurangnya 2 buah buku/risalah kepada masyarakat setiap tahun. Tiada
6. Menganjurkan program-program jabatan bersama masyarakat dalam memberi khidmat nasihat berkaitan isu-isu semasa. Melaksanakan program-program tersebut sekurang-kurangnya 2 kali setahun.
  • 11-12/10 - Kursus Falak (Rubu' Mujayyab)
  • 18/10 - Bengkel Falak
  • 21/10 - Ceramah Dan Cerapan Langit Malam
  • 23/10 - Program Penjelasan Fatwa dan Pemurnian Aqidah Negeri Perak 2016 (Siri 4) di Tapah

Cetak Emel

Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Mufti Negeri Perak Bagi Tahun 2016
(Sehingga 31 Mac 2016)


Kami berikrar dengan izin Allah untuk :


Bil. Piagam Pelanggan
Pengukuran Pencapaian 2016
(Sehingga 31 Mac 2016)
Peratusan / Pencapaian
1. Mengeluarkan fatwa untuk masyarakat terutama yang berkaitan isu semasa secara lengkap dan jelas. Mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Fatwa telah ditetapkan sekurang-kurangnya 4 kali setahun (3 bulan sekali). Tiada Mesyuarat
2. Melahirkan guru-guru yang berkelayakan, bertauliah dan memenuhi spesifikasi pengujian yang telah ditetapkan. Melaksanakan peperiksaan tauliah terhadap calon-calon yang memohon sekali setiap tahun. Tiada
3. Mengukur dan mengesahkan permohonan arah kiblat di masjid, surau dan tapak perkuburan. Permohonan pengesahan arah kiblat diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan, iaitu maklumbalas penerimaan permohonan dalam tempoh 3 hari, dan proses pengesahan dalam tempoh 11 hari berikutnya. 100%
4 permohonan
4. Menjalankan cerapan hilal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah bagi penetapan puasa dan hari raya. Cerapan hilal dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali setahun, iaitu bagi bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Tiada
5. Membentuk dan menyediakan bahan-bahan rujukan ilmiah kepada masyarakat. Menyelaras dan menerbit sekurang-kurangnya 2 buku/risalah kepada masyarakat setiap tahun. Tiada
6. Menganjurkan program-program jabatan bersama masyarakat dalam memberi khidmat nasihat berkaitan isu-isu semasa. Melaksanakan program-program tersebut sekurang-kurangnya 2 kali setahun. 9/3 - Cerapan Gerhana Matahari Separa 
12/3 - Taklimat Peperiksaan Tauliah Bil. 1
23/3 - Cerapan Gerhana Bulan Penumbra 
26/3 - Taklimat Peperiksaan Tauliah Bil. 2
31/3 - Executive Talk

Cetak Emel

Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Mufti Negeri Perak Bagi Tahun 2016
(Sehingga 30 April 2016)


Kami berikrar dengan izin Allah untuk :


Bil. Piagam Pelanggan
Pengukuran Pencapaian 2016
(Sehingga 30 April 2016)
Peratusan / Pencapaian
1. Mengeluarkan fatwa untuk masyarakat terutama yang berkaitan isu semasa secara lengkap dan jelas. Mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Fatwa telah ditetapkan sekurang-kurangnya 4 kali setahun (3 bulan sekali). Tiada Mesyuarat
2. Melahirkan guru-guru yang berkelayakan, bertauliah dan memenuhi spesifikasi pengujian yang telah ditetapkan. Melaksanakan peperiksaan tauliah terhadap calon-calon yang memohon sekali setiap tahun. 100%
Peperiksaan Tauliah pada 23hb dan 24hb April
3. Mengukur dan mengesahkan permohonan arah kiblat di masjid, surau dan tapak perkuburan. Permohonan pengesahan arah kiblat diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan, iaitu maklumbalas penerimaan permohonan dalam tempoh 3 hari, dan proses pengesahan dalam tempoh 11 hari berikutnya. 100%
7 permohonan
4. Menjalankan cerapan hilal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah bagi penetapan puasa dan hari raya. Cerapan hilal dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali setahun, iaitu bagi bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah. Tiada
5. Membentuk dan menyediakan bahan-bahan rujukan ilmiah kepada masyarakat. Menyelaras dan menerbit sekurang-kurangnya 2 buku/risalah kepada masyarakat setiap tahun. Tiada
6. Menganjurkan program-program jabatan bersama masyarakat dalam memberi khidmat nasihat berkaitan isu-isu semasa. Melaksanakan program-program tersebut sekurang-kurangnya 2 kali setahun. Tiada

Cetak Emel