Pencapaian Piagam Pelanggan Jabatan Mufti Negeri Perak Bagi Tahun 2018
(Sehingga 31 Ogos 2018)


Kami berikrar dengan izin Allah untuk :


Bil. Piagam Pelanggan
Pengukuran Pencapaian 2018
(Sehingga 31 Ogos 2018)
Peratusan / Pencapaian
1. Mengeluarkan fatwa untuk masyarakat terutama yang berkaitan isu semasa secara lengkap dan jelas. Mesyuarat Ahli Jawatan Kuasa Fatwa telah ditetapkan sekurang-kurangnya 4 kali setahun (3 bulan sekali).

50%
Tiada Mesyuarat

2. Melahirkan guru-guru yang berkelayakan, bertauliah dan memenuhi spesifikasi pengujian yang telah ditetapkan. Melaksanakan peperiksaan tauliah terhadap calon-calon yang memohon sekali setiap tahun. 100%
3. Mengukur dan mengesahkan permohonan arah kiblat di masjid, surau dan tapak perkuburan. Permohonan pengesahan arah kiblat diproses dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan, iaitu maklumbalas penerimaan permohonan dalam tempoh 3 hari, dan proses pengesahan dalam tempoh 11 hari berikutnya. 100%
9 Permohonan
4. Menjalankan cerapan hilal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah bagi penetapan puasa dan hari raya. Cerapan hilal dilakukan sekurang-kurangnya 3 kali setahun, iaitu bagi bulan Ramadhan, Syawal dan Zulhijjah.

100%

11/8 – Majlis Rukyah Hilal Zulhijjah 1439H / 2018M

5. Membentuk dan menyediakan bahan-bahan rujukan ilmiah kepada masyarakat. Menyelaras dan menerbit sekurang-kurangnya 2 buah buku/risalah kepada masyarakat setiap tahun. Tiada
6. Menganjurkan program-program jabatan bersama masyarakat dalam memberi khidmat nasihat berkaitan isu-isu semasa. Melaksanakan program-program tersebut sekurang-kurangnya 2 kali setahun.

                  100%
14/8 – Program ‘Bicara Mufti’ – Penjelasan Isu-isu Semasa Jabatan Mufti Negeri Perak di Selama.

17/8 – Program Penjelasan Fatwa dan Isu-isu Semasa Bil.3/2018 di Masjid Daerah Tapah

 

Cetak Emel