• Utama
  • Arkib Dasar dan Polisi
Bil Dasar / Polisi / Piagam Pelanggan Tarikh Kuatkuasa
1 Dasar Keselamatan ICT versi 2.4 - 16 Jun 2014 (Jabatan Mufti Negeri Perak menggunapakai Dasar Keselamatan ICT SUK Perak sebagai panduan) 16 Jun 2014
2 Pencapaian Piagam Pelanggan 2015 (Nota: Pembentukan Piagam Pelanggan Jabatan Mufti Negeri Perak yang terbaru adalah berkuatkuasa pada 8hb April 2016) 8hb April 2016
3 Pencapaian Piagam Pelanggan 2021 (Nota: Pembentukan Piagam Pelanggan Jabatan Mufti Negeri Perak yang terbaru adalah berkuatkuasa pada 1 Januari 2022) 1 Januari 2022

Cetak Emel