• Utama
  • Laporan Bilangan Transaksi Perkhidmatan Online 2017
Bil Nama Perkhidmatan Online Bilangan Transaksi
  Jan Feb Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okt Nov Dis Jumlah
1 Sistem e-Aduan Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Aduan

Terakhir dikemaskini: 5/1/2018

Cetak Emel